18 maja 2019 r. odbyło Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów naszego stowarzyszenia. Tegoroczne spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią. Następnie w trakcie obrad został wybrany nowy Zarząd Główny SRK AP, Główna Komisja Rewizyjna oraz Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna.

 

W skład Zarządu Głównego weszli:

1) prezes - Bernadetta Osięga, 2) Lucyna Podhalicz, 3) Katarzyna Wojtacha, 4) Anna Wańkowicz, 5) Anna Wawrzynów, 6) Konrad Fryda, 7) Alicja Bielak, 8) Marta Płońska, 9) Iwona Skrzypek.

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

1) Andrzej Lichończak, 2) Zdzisław Schmyd, 3) Henryk Skwarczyński.

W skład Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej:

1) Elżbieta Froń, 2) Kazimierz Froń, 3) Zbigniew Hus, 4) Teresa Lis, 5) Grzegorz Wawrzynów. 6) Zofia Dorotiak.

Nowym władzom naszego stowarzyszenia życzymy obfitości Bożych darów na czas posługi, a ustępującemu zarządowi dziękujemy za ofiarną służbę i życzymy Bożego błogosławieństwa.

Fotorelacja