Publikujemy list otwarty Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wyrażający podziękowanie  Ks. Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu Metropolicie Krakowskiemu za zdecydowane słowa prawdy na temat ideologii LGBT.

List otwarty