Św. Józef Sebastian Pelczar

Powstające coraz liczniej i coraz prężniej działające ruchy i stowarzyszenia rodzin są odpowiedzią na wołanie znaków czasu: m.in. wielkiego kryzysu wartości małżeństwa i rodziny, wychowania, rodzicielstwa, miłości ludzkiej i samego życia. Ten kryzys jest potęgowany w Polsce przez proces transformacji ustrojowej przynoszącej nowe problemy: zagrożenie biedą, zniszczenie nałogami i demoralizacją, wzrost rozpadów związków małżeńskich, zmniejszenie opieki medycznej, niewydolność systemu wychowawczego. Sytuacja ta domaga się prorodzinnej polityki, życzliwej rodzinie na każdym szczeblu władzy. Organizacje społeczne i stowarzyszenia mogą tu spełnić rolę ogromną, w różnych formach i w różnych zakresach chroniąc bądź wspierając współczesne rodziny. Uzupełniają one także funkcje duszpasterstwa rodzin w Polsce, które zrodziło się w okresie powojennym, w odpowiedzi Kościoła na ustawę przeciw życiu nienarodzonych i inne przejawy polityki antyrodzinnej totalitarnego systemu komunistycznego. Pozbawione w minionym okresie osobowości prawnej rodziny nie artykułowały swych praw wobec instytucji państwowych, nie wychodziły na zewnątrz. Po 1989 roku taka możliwość istnieje i zachęca do pełnoprawnego z niej korzystania. Taką właśnie rolę pragnie pełnić Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej powstałe w Roku Rodziny (1994).

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Jest organizacją katolików świeckich, działającą w ramach przepisów kościelnych i świeckich, wspierającą cele i zadania duszpasterstwa rodzin. Skupia osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady etyczne dotyczące małżeństwa i rodziny.

Podstawową bazą doktrynalną są dokumenty Kościoła dotyczące małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej. Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z hierarchią Kościoła ściśle współpracując z asystentem kościelnym.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Przemyska, obejmująca tereny byłych województw: przemyskiego oraz części krośnieńskiego i rzeszowskiego.

Celem działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) jest wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej poprzez wypełnienie następujących zadań:

 • formowanie postawy apostolskiej członków Stowarzyszenia;
 • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie;
 • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju;
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
 • Powyższe zadania SRK wypełnia korzystając z różnych metod formacyjnych i organizacyjnych.

Realizacja celów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej ma miejsce poprzez:

 • reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;
 • organizowanie pomocy moralnej, materialnej rodzinom, zwłaszcza ubogim i wielodzietnym;
 • organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych (rekolekcji) mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzin;
 • organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;
 • prowadzenie szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;
 • organizowanie sekcji i kół dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 • organizowanie obozów, kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku;
 • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny;
 • prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwiającej realizację celów statutowych.

W Archidiecezji Przemyskiej z inicjatywy i pod szyldem SRK AP prowadzimy:

 • Katolicki Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Krośnie
 • Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu
 • Przedszkola katolickie w Przemyślu
 • Świetlice środowiskowe w Przemyślu i Jarosławiu
 • Bar "św. Marta" w Przemyślu (z tanimi posiłkami dla ludzi ubogich)

Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło Parafialne SRK, które we współpracy ze swoim asystentem kościelnym opracowuje własny program wspierania rodzin, zwłaszcza napotykających różne trudności. Koła Parafialne działają samodzielnie podlegając bezpośrednio Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej (okręg krośnieński), lub też skupione są w Oddziałach Rejonowych w Przemyślu oraz w Jarosławiu i w ich ramach prowadzą działalność statutową. Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.

Struktura i Władze statutowe SRK AP:

 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • Zarząd Główny Stowarzyszenia (kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz)
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna

Skład Zarządu głównego:

 • prezes - Zaucha Janusz
 • v-ce prezes ds. organiz. -Rospond Henryk
 • v-ce prezes ds. program.-Fryda Konrad
 • sekretarz -Furtak Katarzyna
 • skarbnik -Zachara Ewa
 • Zaucha Janina - członek zarządu
 • Kafel Jerzy- członek zarządu
 • Koperski Andrzej- członek zarządu
 • Leszko Wiesława- członek zarządu
 • Łoziński Adam- członek zarządu
 • Zamirski Mariusz- członek zarządu
 • Zamorski Janusz- członek zarządu
 • Asystentem kościelnym Zarządu Głównego SRK AP jest Ks. dr. Marek Machała

Władzami Stowarzyszenia w Rejonie są:

 • Walne Zebranie Oddziału Rejonowego
 • Zarząd Oddziału Rejonowego
 • Komisja Rewizyjna Oddziału Rejonowego

Władzami Stowarzyszenia w Parafii są:

 • Walne Zebranie Koła Parafialnego
 • Zarząd Koła Parafialnego 

 

 

Adres Zarządu Głównego:

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
IM .ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA BISKUPA
ul. Zygmunta Krasińskiego 24
37-700 PRZEMYŚL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 509 171 077