Stowarzyszenie

 


Jesień 1993 roku dla środowisk patriotyczno-katolickich zarówno w Przemyślu, jak i w całej Polsce, po przegranych wyborach parlamentarnych (1993-1997, rządy koalicji SLD i PSL) były czasem przygnębienia, uczucia zawodu, ale również refleksji i dyskusji, co robić, aby na trwałe nie zapanowały rządy lewicy i jak bronić praw rodziny.

Organizacje polityczne w Przemyślu zorganizowały seminarium poświęcone nauce społecznej Kościoła. Spotkaniu patronował metropolita przemyski ks. abp. Ignacy Tokarczuk. Na tym seminarium pojawił się młody, w tym środowisku nieznany, kapłan ks. Marian Kaszowski, który chciał poznać środowiska życzliwe rodzinie, by „wyłowić” odpowiednie osoby do pewnego przedsięwzięcia. Wkrótce ks. Marian zaprosił na spotkanie organizacyjne panów Bogusława Dawnisa,  Adama Łozińskiego, Andrzeja Matusiewicza i Jana Musiała. Owocem „długich nocnych Polaków rozmów” było powołanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich naszej archidiecezji.

Jesteśmy organizacją dobroczynną. To oznacza, że chcemy zapobiegać społecznemu złu i pomagać dobrze żyć tym, którzy z wielu różnych powodów sami nie mogą sobie poradzić z problemami. Zrzeszamy świeckich katolików. Działamy w ramach przepisów kościelnych i państwowych. Prowadzimy działalność w łączności z hierarchią katolicką, ściśle współpracując z asystentem kościelnym.

Ważne daty w historii Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej:
1994 – rejestracja w Sądzie Rejonowym
1994-1997 – tworzenie struktur; 24 koła parafialne i 2 rejony
2004 - w dziesiątą rocznicę powstania, przyjęcie na patrona biskupa przemyskiego, św. Józefa Sebastiana Pelczara
2007 - przyjęcie statusu OPP

Prezesi Zarządu Głównego SRK AP:
Adam Łoziński 1994-1998, 2003-2007
Bogusław Dawnis -1998-2003
Janusz Zaucha - 2007-2011 
Lucyna Podhalicz - 2011-2019
Bernadetta Osięga - 2019 - do teraz


Asystenci archidiecezjalni: 
ks. dr Marian Kaszowski - 1994-2002
ks. Marek Kruk - 2002-2003
ks. Mariusz Ryba - 2003-2009
ks. dr Marek Machała - 2009 - do teraz 


Terenem naszego działania jest Archidiecezja Przemyska, obejmująca tereny byłych województw: przemyskiego oraz części krośnieńskiego i rzeszowskiego.

W Archidiecezji Przemyskiej prowadzimy lub wspomagamy:

 • Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie
 • Niepubliczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Krośnie
 • Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu
 • Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" w Przemyślu
 • Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret" w Przemyślu
 • Bar ,,Święta Marta" w Przemyślu
 • Przedsiębiorstwo Społeczne „Tabgha” Sp. z o.o. non profit

Naszą podstawową jednostką organizacyjną jest Koło Parafialne, które we współpracy ze swoim asystentem parafialnym opracowuje własny program wspierania rodzin. Koła działają samodzielnie, podlegając bezpośrednio Zarządowi Głównemu. Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami.

Władze statutowe:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Główny (kieruje bieżącą działalnością i pełni funkcje reprezentacyjne)
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna

 

 

Już 25 lat pracujemy społecznie na rzecz rodzin. To kosztuje, ceny rosną, a potrzeby nie maleją. Dlatego z głębi serca prosimy o pomoc finansową lub rzeczową, którą przeznaczymy na cele statutowe naszego Stowarzyszenia.  

To może być drobna kwota wpłacana co miesiąc, rzędu 10 zł lub większa: 30, 50, 100 zł.

Podejmujesz w tej sprawie decyzję, a my pomagamy również w Twoim imieniu.

Dokonaj teraz wpłaty online za pośrednictwem Dotpay, także kartą kredytową.    

Kontakt w przypadku przekazania darów rzeczowych: tel. 602 385 838 (ks. asystent dr Marek Machała) lub 737 130 349 (prezes SRK AP Bernadetta Osięga).

Nasze dane:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
37-700 Przemyśl, ul. Zygmunta Krasińskiego 24
NIP 795-10-60-494
REGON 650132178
KRS 00000 71 770

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego można nam również przekazać raz do roku 1% podatku. 

Twoje pieniądze lub dary zostaną spożytkowane na przeciwdziałanie biedzie materialnej i moralnej.

Nasze konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu, ul. A. Mickiewicza 4,

nr: 61 8642 1155 2015 1507 4045 0001

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

alt

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, możesz skorzystać z pakietów sponsorskich. Wydatki zaliczane są wówczas do kosztów uzyskania przychodów. Czekamy na Twojego e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dziękujemy za Twoją wrażliwość na potrzeby innych.

 
 
Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
38-400 Krosno ul. ks. Stanisława Decowskiego 41
tel./faks 13 431 19 85, 509 675 153
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
38-400 Krosno
ul. ks. Stanisława Decowskiego 41
tel./faks 13 431 19 85, 502 231 512
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej
37-700 Przemyśl
ul. ks. Piotra Skargi 6
tel. 600 780 733
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
37-700 Przemyśl
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 A
tel. 16 679 90 65, 667 657 364
 
Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
37-700 Przemyśl
ul. Zygmunta Krasińskiego 24
tel. 796 800 584
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Bar Święta Marta
37-700 Przemyśl
ul. 3 Maja 43
tel. 502 438 767
 
Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej „Tabgha” Sp. z o.o. non profit
37-700 Przemyśl
ul. Zygmunta Krsińskiego 24
tel. 536 318 232
www.tabgha.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

10Pomagamy innym, ponieważ uważamy, że tak trzeba. Zależy nam bowiem bardzo na tym, aby jak najwięcej naszych Rodaków mogło znaleźć skuteczną pomoc, rozwiązać swoje problemy i lepiej żyć. Biedy - duchowej i materialnej - nie brakuje, a im jest jej więcej wokół nas, tym gorzej nam się żyje i tym gorsza jest kondycja całego społeczeństwa. W konsekwencji maleją szanse na pomyślny rozwój całej Ojczyzny.

Św. Józef Sebastian Pelczar

Powstające coraz liczniej i coraz prężniej działające ruchy i stowarzyszenia rodzin są odpowiedzią na wołanie znaków czasu: m.in. wielkiego kryzysu wartości małżeństwa i rodziny, wychowania, rodzicielstwa, miłości ludzkiej i samego życia. Ten kryzys jest potęgowany w Polsce przez proces transformacji ustrojowej przynoszącej nowe problemy: zagrożenie biedą, zniszczenie nałogami i demoralizacją, wzrost rozpadów związków małżeńskich, zmniejszenie opieki medycznej, niewydolność systemu wychowawczego. Sytuacja ta domaga się prorodzinnej polityki, życzliwej rodzinie na każdym szczeblu władzy. Organizacje społeczne i stowarzyszenia mogą tu spełnić rolę ogromną, w różnych formach i w różnych zakresach chroniąc bądź wspierając współczesne rodziny. Uzupełniają one także funkcje duszpasterstwa rodzin w Polsce, które zrodziło się w okresie powojennym, w odpowiedzi Kościoła na ustawę przeciw życiu nienarodzonych i inne przejawy polityki antyrodzinnej totalitarnego systemu komunistycznego. Pozbawione w minionym okresie osobowości prawnej rodziny nie artykułowały swych praw wobec instytucji państwowych, nie wychodziły na zewnątrz. Po 1989 roku taka możliwość istnieje i zachęca do pełnoprawnego z niej korzystania. Taką właśnie rolę pragnie pełnić Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej powstałe w Roku Rodziny (1994).

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Jest organizacją katolików świeckich, działającą w ramach przepisów kościelnych i świeckich, wspierającą cele i zadania duszpasterstwa rodzin. Skupia osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady etyczne dotyczące małżeństwa i rodziny.

Podstawową bazą doktrynalną są dokumenty Kościoła dotyczące małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej. Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z hierarchią Kościoła ściśle współpracując z asystentem kościelnym.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Przemyska, obejmująca tereny byłych województw: przemyskiego oraz części krośnieńskiego i rzeszowskiego.

Podkategorie