Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Oddział jarosławski zorganizował kolonie dla dzieci

Od 4 do 15 lipca tego roku 35 dzieci ze świetlicy środowiskowej przy parafii Bożego Ciała i NMP Królowej Polski uczestniczyło w półkolonii letniej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Rejonowy w Jarosławiu.

Zajęcia odbywały się w świetlicy przy parafii NMP Królowej Polski codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 17.00. Duchową opiekę nad kolonistami sprawował ksiądz Marcin Hunia – wikariusz z parafii NMP Królowej Polski, który m.in. przewodniczył Mszy Św. na rozpoczęcie kolonii.

Pomimo wakacji dzieci pamiętały o Bogu, uczestnicząc w codziennej modlitwie oraz modląc się przed i po posiłku.

Na każdy dzień były przygotowane różne atrakcje i zabawy. Odbył się konkurs plastyczny, biblijny, przyrodniczy, ekologiczny, „Mądra głowa”, a także rozgrywki sportowe. Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach. Były w Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie zobaczyły  mnóstwo pięknych obiektów, począwszy od słynnej Kaplicy Świętej Kingi czy Komory Weimar, przez bajeczne wizualizacje rzeźb z soli, mieniące się od gry świateł i cieni jeziora, kończąc na Muzeum Żup Krakowskich.

Przykład listu - protestu w sprawie udziału Nergala w programie TVP

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy projekt listu - protestu w sprawie podjęcia przez telewizję publiczną współpracy z panem Adamem Darskim. Można korzystać z tego projektu. Prosimy o jak najliczniejsze kierowanie protestów w tej bardzo ważnej sprawie.


Adres do korespondencji

Przemyśl, dnia 7 września 2011 r.

 

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu Spółki

Telewizja Polska Spółka Akcyjna

 

Zwracamy się do Pana głęboko rozczarowani i oburzeni decyzją władz polskiej telewizji publicznej o podjęciu współpracy z panem Adamem Darskim.

Nasze oburzenie odnosi się do antyspołecznych poglądów i postawy pana Darskiego, który –  jak powszechnie wiadomo – publicznie przyznaje się do wyznawania satanizmu. Wielokrotnie wypowiadał przy tym drastyczne słowa i dokonywał czynów nie mieszczących się w żadnych kanonach humanistycznej kultury.

Jesteśmy również szczerze zdumieni współudziałem w programie takich uznanych artystów polskiej sceny muzycznej, jak pani Katarzyna Rooijens „Kayah” i pan Andrzej Piaseczny. Uważamy to za bardzo poważny błąd, który negatywnie zaważy na ich karierze zawodowej.

Panie Prezesie

Zwracamy się do Pana o wycofanie się ze współpracy z panem Darskim. Prosimy o to w imię wartości, na których została zbudowana cywilizacja chrześcijańska.

Liczymy na zrozumienie, tym bardziej, że doświadczenie, jakie Pan zdobył, publikując w Katolickim Tygodniku „Niedziela”, powinno wskazywać na wyjątkowy fałsz powyższej decyzji.

Jednocześnie z żalem informujemy, że do dnia kontynuowania przez telewizję publiczną współpracy z panem Darskim, podejmujemy obywatelski protest, czyli:

– nie będziemy tejże telewizji w ogóle oglądać w dniu emisji programu z jego udziałem;

– nie będziemy słuchać ani kupować produktów marki „Kayah” i „Piaseczny”.

Jeszcze raz wyrażamy swoje rozczarowanie i oburzenie, ale również nadzieję na dobrą zmianę.

 

Podpisy 

Obywatelski protest przeciwko udziałowi Adama Darskiego w programie telewizji publicznej

Szanowni Państwo

Nasze rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej mają obywatelski obowiązek bardzo mocno protestować przeciwko promowaniu przez telewizję publiczną poglądów i zachowań pana Adama Darskiego, psudonim Nergal - satanisty.

Dlatego zwracam się do Państwa o bojkotowanie programu, w którym ten pan występuje oraz o kierowanie do władz TVP listownych (e-mail lub korespondencja tradycyjna) protestów i wezwań o rezygnację ze współpracy z Nergalem.

Zwracam się również o kierowanie takich listów do pana A. Darskiego, w których dodatkowo należy zwrócić mu uwagę na zło postawy, jaką reprezentuje.

Polecam odezwę w tej sprawie księdza Wiesława Merlina, biskupa wrocławskiego (kliknijcie w powyższy obraz).

Adres elektroniczny do TVP:

http://www.tvp.pl/o-tvp/kontakt

Adres stacjonarny i telefoniczny: 

Telewizja Polska S.A.

ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
tel.: (22) 547 44 50 (kontakt dla widzów) 
tel.: (22) 547 80 00 (informacja o numerach TVP)

Na ww. adresy można kierować również listy do pana A. Darskiego. 

Lucyna Podhalicz Prezes Zarządu Głównego SRK AP

Przypominamy o Walnym Zebraniu Delegatów

Szanowni Państwo Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

na podstawie Uchwały Zarządu Głównego SRK AP z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, w związku z bardzo pilną koniecznością uregulowania statusu Katolickiego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Krośnie oraz koniecznością powołania nowej jednostki organizacyjnej w zakresie wspierania rodziny, a także dokonaniem zmian w Statucie SRK AP, 

uprzejmie zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się 10 września (sobota) tego roku w Przemyślu.

 

Program: 

godz. 10.00 - Msza Święta w kościele p.w. Św. Trójcy, plac Konstytucji 3 Maja 8,

godz. 11.00 - Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, salka katechetyczna (wejście główne do kancelarii parafialnej, od ul. 22 Stycznia).

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad, otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie sytuacji prawnej KOA-O oraz nowych możliwości rozwoju działalności stowarzyszenia w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej.

3. Podjęcie uchwał w zakresie spraw przedstawionych w pkt. 2.

4. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie SRK AP.

5. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie SRK AP.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Poczęstunek kawowy.

 

Serdecznie zapraszam, licząc na niezawodne przybycie

Lucyna Podhalicz

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej