Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

W najbliższą niedzielę udajmy się do archikatedry przemyskiej

,,W niedzielę, 16 października, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 11.00, będziemy mogli, przy udziale całego Episkopatu Polski, zakończyć rok dziękczynienia Kościoła w Polsce za dar świętego Papieża – Polaka oraz będziemy dziękować za 25 lat biskupiej posługi Metropolity Przemyskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty i godziną świadectwa"  - tymi m.in. słowami biskupi diecezji przemyskiej - Adam Szal i Marian Rojek - zapraszają również nasze Stowarzyszenie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Pełna treść listu - zaproszenia znajduje się tutaj.

Metropolita przemyski ks. arcyb. Józef Michalik odwiedził nasze przedszkole w Przemyślu

altKsiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, gościł 6 września tego roku z roboczą wizytą w Społecznym Przedszkolu SRK AP. Ekscelencji towarzyszył nasz ksiądz asystent - dr Marek Machała. Przybyłych gości witał gospodarz placówki - dyrektor Henryk Pawłowski wraz z wicedyrektor Teresą Dzoć, wychowawczyniami i księdzem Robertem Adamskim - katechetą.  

Przedszkolaki zarecytowały wiersze i wręczyły Ekscelencji okolicznościowe laurki. Potem wspólnie się pomodlono. Na koniec ksiądz arcybiskup dokonał wpisu do pamiątkowej księgi: „Sztuka wychowania człowieka w człowieku jest wielkim zadaniem rodziny i otoczenia. Niech pracy i wysiłkom ludzi dobrej woli towarzyszy Boże błogosławieństwo".

Wsród zaproszonych osób byli również - ks. Janusz Mączka, proboszcz parafii Miłosiedzia Bożego; Zbigniew Kurosz, prezes Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki któremu placówka może nieodpłatnie korzystać z lokalu; Lucyna Podhalicz - prezes SRK AP oraz Krzysztof Fil - redaktor naczelny miesięcznika ,,Nasz Przemyśl". Więcej zdjęć z wizyty można obejrzeć w fototece.

Oddział jarosławski zorganizował kolonie dla dzieci

Od 4 do 15 lipca tego roku 35 dzieci ze świetlicy środowiskowej przy parafii Bożego Ciała i NMP Królowej Polski uczestniczyło w półkolonii letniej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Rejonowy w Jarosławiu.

Zajęcia odbywały się w świetlicy przy parafii NMP Królowej Polski codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 17.00. Duchową opiekę nad kolonistami sprawował ksiądz Marcin Hunia – wikariusz z parafii NMP Królowej Polski, który m.in. przewodniczył Mszy Św. na rozpoczęcie kolonii.

Pomimo wakacji dzieci pamiętały o Bogu, uczestnicząc w codziennej modlitwie oraz modląc się przed i po posiłku.

Na każdy dzień były przygotowane różne atrakcje i zabawy. Odbył się konkurs plastyczny, biblijny, przyrodniczy, ekologiczny, „Mądra głowa”, a także rozgrywki sportowe. Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach. Były w Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie zobaczyły  mnóstwo pięknych obiektów, począwszy od słynnej Kaplicy Świętej Kingi czy Komory Weimar, przez bajeczne wizualizacje rzeźb z soli, mieniące się od gry świateł i cieni jeziora, kończąc na Muzeum Żup Krakowskich.

Przykład listu - protestu w sprawie udziału Nergala w programie TVP

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy projekt listu - protestu w sprawie podjęcia przez telewizję publiczną współpracy z panem Adamem Darskim. Można korzystać z tego projektu. Prosimy o jak najliczniejsze kierowanie protestów w tej bardzo ważnej sprawie.


Adres do korespondencji

Przemyśl, dnia 7 września 2011 r.

 

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu Spółki

Telewizja Polska Spółka Akcyjna

 

Zwracamy się do Pana głęboko rozczarowani i oburzeni decyzją władz polskiej telewizji publicznej o podjęciu współpracy z panem Adamem Darskim.

Nasze oburzenie odnosi się do antyspołecznych poglądów i postawy pana Darskiego, który –  jak powszechnie wiadomo – publicznie przyznaje się do wyznawania satanizmu. Wielokrotnie wypowiadał przy tym drastyczne słowa i dokonywał czynów nie mieszczących się w żadnych kanonach humanistycznej kultury.

Jesteśmy również szczerze zdumieni współudziałem w programie takich uznanych artystów polskiej sceny muzycznej, jak pani Katarzyna Rooijens „Kayah” i pan Andrzej Piaseczny. Uważamy to za bardzo poważny błąd, który negatywnie zaważy na ich karierze zawodowej.

Panie Prezesie

Zwracamy się do Pana o wycofanie się ze współpracy z panem Darskim. Prosimy o to w imię wartości, na których została zbudowana cywilizacja chrześcijańska.

Liczymy na zrozumienie, tym bardziej, że doświadczenie, jakie Pan zdobył, publikując w Katolickim Tygodniku „Niedziela”, powinno wskazywać na wyjątkowy fałsz powyższej decyzji.

Jednocześnie z żalem informujemy, że do dnia kontynuowania przez telewizję publiczną współpracy z panem Darskim, podejmujemy obywatelski protest, czyli:

– nie będziemy tejże telewizji w ogóle oglądać w dniu emisji programu z jego udziałem;

– nie będziemy słuchać ani kupować produktów marki „Kayah” i „Piaseczny”.

Jeszcze raz wyrażamy swoje rozczarowanie i oburzenie, ale również nadzieję na dobrą zmianę.

 

Podpisy