Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Przedstawiamy działalność naszej placówki - Katolickie Centrum Wspierania Rodziny

 

Za nami 2016 rok i związana z tym sprawozdawczość. Dlatego przedstawiamy - w skrócie - działalność naszych jednostek organizacyjnych. Tym razem Katolickiego Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie.

W 2016 roku placówka ta kontynuowała realizację zadań organizatora pieczy zastępczej, a także przeprowadzanie katechez dla kandydatów na małżonków.

Współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie na terenie województwa podkarpackiego przebiegała w zakresie następujących szkoleń:

  • kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych według programu autorskiego;
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

 

PRZEKAŻ 1 % podatku na Centrum, KRS 0000071770 (pięć zer 71 770).

 

 

Zapraszamy na coroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Termin i miejsce obrad: 11 marca (sobota) 2017 roku, salka na plebani parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, plac Grunwaldzki 2.

Rozpoczniemy o godz. 9.30 od podpisywania listy obecności (salka na plebani). Potem przejdziemy do kościoła, aby o godz. 10.00 uczestniczyć we Mszy Świętej. Około godz. 11.00 rozpoczną się obrady.

Prawo do udziału i do głosowania podczas Zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji-Pojednawczo-Dyscyplinarnej oraz władze Oddziału Terenowego. Zobowiązani do uczestnictwa są dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych.

Dla gości i członków stowarzyszenia jest możliwość zorganizowania wspólnego wyjazdu. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny: Przemyśl – Bernadetta Osięga, tel. 667 657 364; Krosno  Henryk Rospond, tel.  501 472 124; Jarosław i Przeworsk – Katarzyna Wojtacha, tel. 514 877 976.

W trakcie obrad zapewniony będzie posiłek. 

Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o pilne i skuteczne zawiadomienie członków.

W imieniu Zarządu Głównego Lucyna Podhalicz Prezes

Opłatek stowarzyszenia - Przemyśl, 29 stycznia 2017 r.

Trwająca radość z faktu Bożego Narodzenia zgromadziła wspólnotę naszego stowarzyszenia ma spotkaniu opłatkowym dnia 29 stycznia 2017 r. w gościnnej Parafii św. Trójcy w Przemyślu. 

Świąteczne spotkanie rozpoczęliśmy od Eucharystii sprawowanej w intencji naszego stowarzyszenia i wszystkich darczyńców, którzy wspierają naszą działalność poprzez przekazanie 1% odpisu podatkowego. 

Po Mszy św. przyszedł czas na wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, śpiewanie kolęd oraz poczęstunek. 
Nie zabrakło też czasu na wspólne rozmowy, dzielenie się radościami i troskami naszej wspólnoty. 

Świąteczne spotkanie uświetnił koncert kolędowy młodych artystów.  

Fotorelacja