Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Wielkanoc 2017

 

 

Chrystus dla nas Zmartwychwstał.

Od tego wydarzenia wszystko się zmieniło, na lepsze!

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Państwu serdeczne życzenia pokoju i radości.            

 
 
 
Fra Angelico, ok. 1437-1446, Noli me tangere.
Museo di San Marco we Florencji

Przedstawiamy działalność naszej placówki - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

 

Działalność ukierunkowana na udzielanie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i jego rodzinie, uczniom, nauczycielom i wychowawcom. Specjaliści posiadają kwalifikacje określone dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w najnowszych formach doskonalenia zawodowego. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne, odpłatne lub nieodpłatne; nie obowiązuje rejonizacja. Przyjęcie oraz uzyskanie pomocy nie wymaga skierowania.

Pomocy udziela się w formie diagnoz, terapii, zajęć, konsultacji lub szkoleń. Opinie honorowane są w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.  Poradnia ma prawo do wydawania opinii m.in. w sprawach przystępowania do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Łącznie w 2016 roku ze wsparcia NPP-P skorzystało 105 osób indywidualnych (diagnozy, opinie, konsultacje) oraz 287 osób w ramach szkoleń rad pedagogicznych, nauczycieli i grup rodziców.

Adres: 38-400 Krosno, ul. ks. Stanisława Decowskiego 41, tel./faks 13 43 682 51, www.nppp-krosno.pl.

 

PRZEKAŻ 1 % podatku na Poradnię 

KRS 0000071770 (pięć zer 71 770).

Przedstawiamy działalność naszej placówki - Katolickie Centrum Wspierania Rodziny

 

Za nami 2016 rok i związana z tym sprawozdawczość. Dlatego przedstawiamy - w skrócie - działalność naszych jednostek organizacyjnych. Tym razem Katolickiego Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie.

W 2016 roku placówka ta kontynuowała realizację zadań organizatora pieczy zastępczej, a także przeprowadzanie katechez dla kandydatów na małżonków.

Współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie na terenie województwa podkarpackiego przebiegała w zakresie następujących szkoleń:

  • kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych według programu autorskiego;
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

 

PRZEKAŻ 1 % podatku na Centrum, KRS 0000071770 (pięć zer 71 770).