Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Zapraszamy na coroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Termin i miejsce obrad: 11 marca (sobota) 2017 roku, salka na plebani parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, plac Grunwaldzki 2.

Rozpoczniemy o godz. 9.30 od podpisywania listy obecności (salka na plebani). Potem przejdziemy do kościoła, aby o godz. 10.00 uczestniczyć we Mszy Świętej. Około godz. 11.00 rozpoczną się obrady.

Prawo do udziału i do głosowania podczas Zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji-Pojednawczo-Dyscyplinarnej oraz władze Oddziału Terenowego. Zobowiązani do uczestnictwa są dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych.

Dla gości i członków stowarzyszenia jest możliwość zorganizowania wspólnego wyjazdu. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny: Przemyśl – Bernadetta Osięga, tel. 667 657 364; Krosno  Henryk Rospond, tel.  501 472 124; Jarosław i Przeworsk – Katarzyna Wojtacha, tel. 514 877 976.

W trakcie obrad zapewniony będzie posiłek. 

Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o pilne i skuteczne zawiadomienie członków.

W imieniu Zarządu Głównego Lucyna Podhalicz Prezes

Opłatek stowarzyszenia - Przemyśl, 29 stycznia 2017 r.

Trwająca radość z faktu Bożego Narodzenia zgromadziła wspólnotę naszego stowarzyszenia ma spotkaniu opłatkowym dnia 29 stycznia 2017 r. w gościnnej Parafii św. Trójcy w Przemyślu. 

Świąteczne spotkanie rozpoczęliśmy od Eucharystii sprawowanej w intencji naszego stowarzyszenia i wszystkich darczyńców, którzy wspierają naszą działalność poprzez przekazanie 1% odpisu podatkowego. 

Po Mszy św. przyszedł czas na wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, śpiewanie kolęd oraz poczęstunek. 
Nie zabrakło też czasu na wspólne rozmowy, dzielenie się radościami i troskami naszej wspólnoty. 

Świąteczne spotkanie uświetnił koncert kolędowy młodych artystów.  

Fotorelacja

Liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

19 stycznia 2017 r. delegacja naszego stowarzyszenia wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystej Eucharystii sprawowanej w przemyskiej Archikatedrze z okazji liturgicznego wspomnienia św. Józefa Sebastiana Pelczara - Patrona Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

Mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Dziadosz - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, zaś homilię wygłosił ks. Marek Wilk. Kaznodzieja ukazał J.S. Pelczara jako świętego "na nasze czasy". 

 Eucharystia sprawowana była w intencji naszej wspólnoty oraz wszystkich dzieł prowadzonych przez stowarzyszenie. 

Św. Józefie Sebastianie Pelczarze - Patronie naszego stowarzyszenia - módl się za nami!